Centre de Premsa

Les sol·licituds d'accés de premsa a la ruta de l'escenari, vip i desfilada s'han de fer abans del 10 de juny de 2023